Min bakgrund
Jag är ursprungligen utbildad till Landskapsarkitekt med inriktning mot samhällsplanering och miljö­kommunikation, och har 14 års arbetslivserfarenhet som GIS-samordnare & verksamhetsutvecklare. Jag har genom hela mitt yrkesliv befunnit mig i spänningsfältet mellan verksamhetsbehov och tekniska förutsättningar och möjligheter och de förändring av arbete och arbetsinnehåll detta lett till. Arbetet har gett mig många års träning i process- och workshopledning samt stor erfarenhet av att anordna och hålla utbildningar på olika nivåer.

De filosofiska frågeställningarna och det existentiella perspektivet har dock alltid legat mig varmt om hjärtat och därför var det ett naturligt steg att under 2013-2014 göra en strategisk satsning och komplettera min utbildning med ett års högskolestudier av existentiell filosofi o psykologi samt en coachutbildning. Detta har breddat mitt arbetssätt och fördjupat min kompetens men har framför allt förstärkt min redan stora tilltro på samtalets värde.

Min utgångspunkt
Jag har alltid älskat att samtala med andra. Att få lyssna och lära av någons tankar kring tro, vetande, identitet eller kärlek mm är spännande, och att sedan dessutom få möjlighet att bidra till en fördjupning och förändring i tankesätt och handling är för mig ett privilegium. Ett samtal är ett ömsesidigt utbyte och lärande, oavsett vad eller vem som står i fokus för samtalet. Det är därför det är så givande.

Jag tror på samtalets kraft, på samtalet som verktyg för eftertanke, insikt, val och förändring. Att genom samtal:
– ta sig tid att betrakta och reflektera över det som är och vad man vill
– våga pröva på nytt, våga leka och lära genom misslyckande
– skapa mening och riktning
– våga välja, prioritera och börja agera och få till stånd en förändring

Jag har en uppsättning verktyg och förhållningssätt som understödjer och förstärker detta i mina samtal. Jag erbjuder därför flera former av samtal som på olika sätt tar sin utgångspunkt i detta.

Utbildningar & kurser
Utbildningar jag går nu:
– Deltar en Heidegger-cirkel (anordnad av SEPT) – Läsning och diskussion av Heideggers bok ”Vara och Tid” 2016-2017

Tidigare utbildningar & kurser jag deltagit i:
– Professionel undren og undersøgelse, 5 ETCS-points, Aalborg universitet, Danmark Ht-2016 (Et introduktions- og grundkursus til at arbejde med undrings-baserede dialog- og refleksions-processer (wonder labs) i professionelle sammenhænge.)
– ACT – Acceptance and Commitment Therapy, 5 dagar, Humanova, Stockholm 2015
– Buddism, en existentiell filosofi från öst, Ted Schröder, Existentiellt.nu 1 dag, 2015
– Sokratiska samtal, SSFP, Kristof van Rossem, Stockholm 2 dagar 2015
– Focusing – Fenomenologiskt möte med kroppen, Existentiellt.nu 1 dag 2015
– Diplomerad Coach, Coach Walk Academy, Vt 2014
– Det existentiella samtalet, existentiell filosofi och psykologi, 30hp Södertörns högskola 2013-2014
– UGL – Utveckling av grupp och ledare, CoreCode, 5 dagar, 2009

För din säkerhet
Jag har tystnadsplikt och har förbundit mig att jobba under ICF etiska regler samt SSFP etiska regler
– Jag är ansvarsförsäkrad, via SFKM
– Jag innehar F-skattsedel
– Jag är medlem i:

– SSFP – Svenska sällskapet för Filosofisk Praxis: http://www.filosofiskpraxis.org/
– ICF – International Coach Federation: http://icfsverige.se
– SEPT – Sällskapet för Existentiell Psykoterapi : http://www.sept.nu