Det som kännetecknar de samtal som erbjuds på samtala.nu är att de alla är utforskande, dvs. de utgår ifrån och strävar efter ömsesidig respekt, nyfikenhet, öppen­het och att tillsammans förutsättningslöst söka förstå, lära och förundras.

Utforskande samtal är beroende av en förutsättningslös öppenhet som gör att det inte finns några färdiga svar eller garanterade resultat. I utforskande samtal finns det heller ingen ”expert”, bara vanliga människor med egna unika erfarenheter och perspektiv och som tillsammans kan skapa något större än de själva genom samtalet. I samtalen ligger fokus på att utveckla en ömsesidig närvaro genom aktivt lyssnande och gemensamt utforskande av olika perspektiv.

Här erbjuds flera former av samtal som på olika sätt tar sin utgångspunkt i detta. Vilken struktur och samtalsmetod som sedan passar bäst för dig i din situation är beroende på vad du har för mål med samtalet.

Ta gärna kontakt så kan vi diskutera oss fram till ett upplägg som passar just dig.