Eftertänksamma samtal i grupp. Möten där samtliga deltagares kunskap tas till vara och där alla känner att de engageras, är delaktiga och får komma till tals och där olika perspektiv kan prövas gemensamt.