En väl fungerande workshop är ett informellt och kreativt samtal. En mötesform där samtliga deltagares kunskap tas till vara och där alla känner att de engageras, är delaktiga och får komma till tals. En workshop är en fantastisk möjlighet att skapa entusiasm och vända ut och in på ett problem för att hitta nya infallsvinklar och lösningar. Om ni alla vill vara delaktiga i arbetet kan det även vara bra att en neutral person ser till att ni effektivt kommer i mål, och får ut önskvärt resultat. Jag har lång erfarenhet av att planera och genomföra workshops av olika slag, och hjälper gärna till, vare sig ni behöver stöd och hjälp för att själva kunna hålla en workshop eller om ni vill lämna över hela genomförandet till mig. När jag leder en workshop säkerställer jag att alla är aktiva och bidrar och att ni inte fastnar i diskussioner utan kommer fram till ett resultat.

Ta gärna kontakt så kan vi diskutera oss fram till ett upplägg som passar bra i er situation.

Målgrupp:

Alla större grupperingar/sammanslutningar av människor (tex: företag och organisationer, intresseföreningar, kommuner och myndigheter, institutioner och skolor mfl.) där man behöver arbeta med:

 • Utveckla samsyn
 • Inventera behov/krav, risker/möjligheter, nuläge och mål
 • Ta fram nya idéer
 • Få delaktighet i en process
 • Testa något nytt

Exempel på teman:

Workshopar kan användas i många olika sammanhang, tex:

 • Vid ett uppstartsmöte av något nytt. t.ex. ett projekt
 • Identifiera risker och möjligheter med en större satsning
 • Samrådsförfarande
 • Test eller utbildning av en produkt/programvara
 • Verksamhets- eller organisationsförändring
 • mål- och visionsarbete
 • affärsutveckling
 • processutveckling
 • Behovs och kravhantering
 • informationsmodellering