I ett personligt samtal är du och dina frågeställningar i fokus.

Vi behöver alla avsätta tid för självreflektion, underhållsarbete och kurskorrigeringar då och då, för att fortsätta fungera och må bra. Ta sig tid att och prata om sitt liv, sina önskningar och drömmar! Att stanna upp och fundera över var man är och vart man vill.

Ett samtal med en filosofisk praktiker eller en coach ger dig denna möjlighet. Det är en plats och tid avsatt för dig.