Livet är fullt av utmaningar och svårigheter och det är lätt att krocka, köra i diket, ta fel väg eller åka vilse. Kriser och svårigheter är dock en naturlig del av livet och kan ofta leda till viktiga förändringar när vi tvingas ifrågasätta våra förgivettaganden och växa för att möta situationen. Målet med existentiella samtal är att ge tid och utrymme för detta och att fundera över det som verkligen är viktigt och meningsfullt.

Ibland kan det handla om att försöka sätta ord på det ordlösa, det som ligger bortom våra vanliga ord och innebörder. Andra gånger att stanna upp och bara vara vid en tyst och oartikulerad förnimmelse, eller att ta mod till sig och stå still i sitt möte med en stark och översvallande känsla eller stämning. Ibland att gemensamt utforska en fråga eller fundering eller bena ut trassliga och motstridiga tankar och känslor.

Trasigt är vackert!

Även det trasiga kan vara vackert!

En av grundtankarna i existentialismen, en filosofisk inriktning som samtala.nu hämtar mycket inspiration från, är att: ”människan är utkastad i ett sammanhang och där tvingad att göra val och det är genom detta sammanhang och dessa val som hennes liv gestaltas”. Existentiella samtal kan ses som ett slags frihetsprojekt, där du genom ökad medvetenhet om hur din existens fungerar i allt större utsträckning kan göra dina egna val och kring hur du formar eller förhåller dig till ditt liv. Tex. kan du genom att granska dina förgivettaganden kring vad ”man bör göra” lättare kan få syn på hur omedvetna gränsdragningar du ärvt från andra ibland kan hindra dig att leva. Eller hur lätt dina minnen och din ”kunskap” kan bli till avgudar som gör dig blind för det som faktiskt sker här och nu.

Många livsfilosofiska frågor och paradoxer blir förr eller senare existentiella utmaningar och en oundviklig del av livet som du har att ta dig an. I existentiella samtal är målet därför att hjälpa dig till ett mer autentiskt liv där du, utifrån din situations möjligheter och begränsningar, möter dessa utmaningar. Detta kan göras bl.a. genom att i samtalet stanna upp i nuet och undersöka hur frågan hänger ihop med dina val, din livsvärld, dina värderingar och vad det egentligen är du längtar efter. Samt att öppna upp perspektiv och möjligheter genom att arbeta med att synliggöra dina egna förgivettaganden, omedvetna gränsdragningar och avgudar.

När jag är din samtalspartner i ett existentiellt samtal fokuserar jag på att vara verkligt aktivt lyssnande, närvarande och deltagande. Ibland kommer jag att lyfter fram tankar, idéer och övningar som möjliga att pröva, men annars ligger bollen hos dig att pröva dig fram och finna din väg. Jag är ditt stöd, bollplank och resesällskap men du är huvudpersonen.

Förhållningssätt och metod

Existentiella samtal är samtal som i huvudsak har en existentiell prägel och är metodiskt en blandning av coaching och filosofisk praxis. Samtalet anpassas efter dig och förutsättningarna. Som stöd för samtalet kan vi nyttja någon eller flera av följande.

  • Verktyg och metoder från coaching
  • Fenomenologisk och hermeneutisk metod
  • Existentiell livsvärldsanalys
  • Sokratiskt samtal och samtalsregler
  • Teorier och idéer från böcker och ur vårt rika historiska tankegods, tex från existentialismen, stoicismen mfl.

Exempel på frågeställningar

Det finns många existentiella samtalsteman, däribland de klassiska: Frihet, Meningslöshet, Ensamhet och Död. Men också funderingar kring: mod, identitet, val, gemenskap, lycka mfl.

  • Jag har allt jag strävat efter, men… var det inget mer?
  • Vad händer när man dör?
  • Vem är jag och vad vill jag?
  • Vad är meningen med det här….?
  • Jag är rädd för att dö, eller för att mina nära ska dö..!!

Målgrupp

Ett existentiellt samtal passar dig som vill få tid och utrymme att fundera över det som verkligen är viktigt och meningsfullt.